logo  
 
 
 
 Персонал и администрация
 Научни структурни звена
ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАЦИЯ

В ЦЛПФ работят 36 сътрудници, от които 11 учени, в това число: 1 професор, 6 доценти,  9 доктори, 4 главни асистенти, 1 асистент и 1 докторант.

 

Адрес: 
бул. Санкт Петербург 61, 4000 Пловдив, България 
П.К. 823  Факс: 032 632 810
ДИРЕКТОР:

доцент д-р ЛИЛЯНА КОЛАКЛИЕВА 
Тел: 032 635 019
E-mail: clapbas@mbox.digsys.bg    ipfban@mbox.digsys.bg 

ЗАМ. ДИРЕКТОР: професор д-р РУМЕН КАКАНАКОВ
Тел: 032 635 019
E-mail: ipfban@mbox.digsys.bg
НАУЧЕН СЕКРЕТАР: доцент д-р ЛИДИЯ БЕДИКЯН
Тел: 032 635 019
E-mail: lid_bed@yahoo.com
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МАРИЯ НИКОЛОВА 
Моб: +359 89 555 7059

КАНЦЕЛАРИЯ: Тел: 032 635 019