logo  
 
 
 
 Профил на купувача
 Профил на купувача - обща информация и документи
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2016г.
 Обществени поръчки и публични покани, открити през 2017г.
 Договор ЧЕЗ
 Обществена поръчка Чиста Стая
Обществена поръчка Чиста Стая

Обществена поръчка "Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Центнрална Лаборатория по Приложна Физика с обща квадратура 410 м2" по проект BGØ5M2OPØØ1-1.ØØ1-ØØØ8  "Национален център по мехатроника и чисти технологии"